Byggmester Helge Johanse søker etter 1-2 Tømrere/ forskalingssnekker  med fag/svennebrev for snarlig ansettelse.

Hjelpearbeider er også relevant.

ta kontakt for nærmere opplysninger fo stillingene.

Søknadfrist er til 30.04.2021